วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

คลิป ปลาทะเลน่ารัก


ปลา


หาข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ www.skn.ac.th/skl/project/fish59/index.htm ขอบคุณครับ
หาข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ www.saveoursea.net/oldboard/viewtopic.php?t=1075 - 129k ขอบคุณครับ
หาข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ play.kapook.com/photo/show-19206 - 95k ขอบคุณครับ

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

คลิปปลา

ความหมายของสัตว์

สัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด จัดอยู่ใน อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia) เป็นสิ่งมีชีวิตพวกที่นิวเคลียสมีผนังห่อหุ้ม ประกอบด้วย หลายเซลล์มีการแบ่งหน้าที่ของแต่ละเซลล์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่างแบบถาวร ไม่มีคลอโรฟิลล์ สร้างอาหารเองไม่ได้ ดำรงชีวิตได้หลายลักษณะทั้งบนบกในน้ำ และบางชนิดเป็นปรสิต อาณาจักรนี้ได้แก่สัตว์ทุกชนิด ตั้งแต่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจนถึงสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ พยาธิใบไม้ กบ ลิง กระต่าย ดาวทะเล แมงดาทะเล พลานาเรีย หอยสองฝา แมลงสาบ ในทางชีววิทยา มนุษย์ ก็จัดอยู่ในอาณาจักรสัตว์ โดยคำว่าสัตว์ กลายความหมายมาจากคำว่า "สตฺตฺว" ในภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่าสิ่งมีชีวิต[1]

ประเภทของสัตว์ สัตว์ในโลกนี้มีมากมายหลายชนิด นักวิทยาศาสตร์ได้จัดแบ่งสัตว์เป็นกลุ่ม โดยถือรูปร่างลักษณะที่เหมือนกัน หรือต่างกันเป็นสำคัญ อริสโตเติล นักวิทยาศาสตร์ชาวกรีก ใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ในการแบ่งสัตว์ได้เป็น 2 พวก คือ

สัตว์มีกระดูกสันหลัง คือ สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นแกนกลางร่างกาย
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังคือ สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นแกนกลางร่างกาย

หาข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ th.wikipedia.org/wiki/สัตว์ ขอบคุณครับ

หาข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ webboard.mthai.com/viewtopic.php?cate_id=32&post_id=315446 - 264k - ขอบคุณครับ

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

หาข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ youtube ขอบคุณครับ